Alapvető adatok

 • A kedvezményezett neve: NEXT AUTO Kft
 • A szerződött támogatás összege: 2.744.120 Ft
 • A képzések tervezett befejezési dátuma: 2022.05.10.

A képzések elnevezése és célja

 • Munka és magánélet összehangolása: cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.
 • Kognitív gondolkodás: célja, a résztvevők kezelési készségének erősítése a kommunikációs, érveléstechnikai és problémamegoldási készségek fejlesztési eszköztárával.
 • Munkáltatók képzése: cél, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére és megteremtésére a bemutatott szemlélet és átadott eszközök által.
 • Az új ISO 9001:2015 szabvány követelményei, belső auditori feladatai: célja, hogy a résztvevők képessé váljanak az új szabvány szerinti minőségirányítási rendszer belső auditjainak megtervezésére, előkészítésére, levezetésére és a szükséges dokumentumok összeállítására.
 • Ügyfélkezelés-front office: célja a résztvevők ügyfélkezelési készségének erősítése a kommunikációs, érveléstechnikai és problémamegoldási készségek fejlesztési eszköztárával.

A képzések részletes bemutatása

 • Munka és magánélet összehangolása: a képzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.
 • Kognitív gondolkodás: a kommunikáció alapjainak megismertetése, verbális és nonverbális jelek észlelésének gyakorlata, illetve ezek alkalmazása a konfliktuskezelésben. Vizuális, szóbeli (auditív), non-verbális, írásbeli kommunikáció, érveléstechnika. Munkáltatók képzés: a képzésben résztvevő ösztönzése és felkészítése a képzést követő gyakorlati lépések proaktív megtételére cselekvési terv készítésével.-
 • Az új ISO 9001:2015 szabvány követelményei, belső auditori feladatai: a résztvevők megértsék és elsajátítsák az ISO 9001:2015 szabvány követelményrendszerét, akik a minőségirányítási rendszert működtetni és felülvizsgálni szeretnék vagy érdeklődnek a legelterjedtebb minőségirányítási szabvány új verziója iránt.
 • Ügyfélkezelés-front office: tranzakcióanalízis alapú kommunikációs elméletek és helyzetgyakorlatok megismerése, ügyféltípusok alapján meghatározott kommunikációs és konfliktuskezelési technikák elsajátítása.

Széchenyi Terv Plusz